خدمت به خلق- مهربانی کردن- خدمت به مخلوقات- عصمت الله پورمحمد تیموری- مهربانی در اسلام- Archives - انواروب
شاید تو بخاطر همین کار بخشیده شدی 03 مه 2023

شاید تو بخاطر همین کار بخشیده شدی

قاعده جهان بر این است که؛ هر کاری باید بر اساس انگیزه و هدف پیش برود. اگر کار و برنامه‌ای بر اساس این مهم باشد، می‌توان برای آن فرجام و پایانی را متصور شد و بر عکس آن، اگر کاری دارای هدف و انگیزه نباشد، نمی‌توان سرانجام خوشی برای آن در ذهن تصور کرد. یکی […]