دادگاه مصر Archives - انواروب
۵ تا ۸۸ سال زندانی برای هواداران مرسی 28 آوریل 2014

۵ تا ۸۸ سال زندانی برای هواداران مرسی

انوار وب: دادگاه جنایی مصر درحکمی ۱۳ نفر از هواداری محمد مرسی را به پنج تا ۸۸ سال زندانی محکوم کرد. به گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از منابع عربی، یک دادگاه جنایی مصر درحکمی ۱۳ نفر از هواداری محمد مرسی را به پنج تا ۸۸ سال زندانی محکوم کرد.