در اثر درگیری های جمعه شب گذشته میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک سلوان واقع در جنوب شهر اشغالی قدس، 7 فلسطینی زخمی شدند. Archives - انواروب
زخمی شدن 7 فلسطینی در جریان درگیری با نظامیان صهیونیستی در قدس 11 اکتبر 2014

زخمی شدن 7 فلسطینی در جریان درگیری با نظامیان صهیونیستی در قدس

در اثر درگیری های جمعه شب گذشته میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک سلوان واقع در جنوب شهر اشغالی قدس، 7 فلسطینی زخمی شدند.