دشمنی مسیحیت با مسلمانان Archives - انواروب
مسلمانان آفریقای مرکزی در محله هایشان زندانی شده اند 09 مارس 2014

مسلمانان آفریقای مرکزی در محله هایشان زندانی شده اند

خشونتهای حاکم بر شمال آفریقای مرکزی باعث شده تا ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند با چالش جدی ای روبرو شود.به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، سازمان پزشکان بدون مرز طی انتشار گزارشی هشدار داد: خشونتهای حاکم بر شمال آفریقای مرکزی باعث شده تا ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند با چالش […]