دمکراسی در ایالات متحده Archives - انواروب
دادگاهی درآمریکا: تجسس از مسلمانان باقانون اساسی تعارضی ندارد 22 فوریه 2014

دادگاهی درآمریکا: تجسس از مسلمانان باقانون اساسی تعارضی ندارد

انوار وب: دادگاه شهر نیوآرک در ایالت نیوجرسی ، اعلام کرد که تجسس و زیرنظر گرفتن مسلمانان در ایالت نیویورک به طور سری، با قانون اساسی آمریکا تعارضی ندارد.بر اساس گزارش پایگاه الخبر؛ قاضی « ویلیام مارتینی» این سخنان را در پاسخ خواسته ای بیان کرد که تا قبل از این مسلمانان آن را به […]