راستی و صواقت-صداقت-اهلاق اسلامی-دروغ-خیانت-نفاق-ریا-امام احمد-فضیل بن عیاض-امام نووی-اهل سنت-تایباد- Archives - انواروب
چند گفتار پیرامون اهمیت صداقت و راستی 29 سپتامبر 2022

چند گفتار پیرامون اهمیت صداقت و راستی

◾️ حضرت ابن عباس-رضی الله عنه-: چهار خصلت هست که اگر در وجود کسی باشد، او فایده کرده است: راستی، حیاء، خوش اخلاقی و شکر ◽️ امام ابوزرعه -رحمه الله-: از امام احمد-رحمه الله- پرسیدم: چطور از زیر شمشیر معتصم نجات یافتی؟ گفت: با صداقت و راستی، چرا که اگر راستی را بر زخمی بگذاری، […]