روابط ایران و آفریقا Archives - انواروب
۸۰ درصد از مسلمانان آفریقای مرکزی به دلیل خشونت مهاجرت کردند 12 آوریل 2014

۸۰ درصد از مسلمانان آفریقای مرکزی به دلیل خشونت مهاجرت کردند

انوار وب:  کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد «نافی بیلای» گفت: ۸۰ درصد از مسلمانان آفریقای مرکزی به دلیل وجود تنش و خشونت مجبور شدند کشور را ترک کنند.