روحانیت بیدار Archives - انواروب
ده سفارش قرآنی برای ائمه‌ی مساجد 09 جولای 2014

ده سفارش قرآنی برای ائمه‌ی مساجد

۱-اخلاص بر نیروی بدنی‌ات می‌افزاید و باعث رضایت پروردگارت می‌شود؛ سیمایت را زیبا و باعث تأثیر کلامت در شنوندگان می‌شود پس آن را با ریا نابود مکن.