زندگینامه موالانا الیاس. Archives - انواروب
21 مه 2014

چهارشنبه 21 رجب مصادف 31 اردیبهشت، وفات مولانا الیاس بانی جماعت و تبلیغ

      از این رو فرازی از زندگینامه وی ارائه می گردد: زندگینامه مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس رحمه الله علیه