سفر به افغانستان Archives - انواروب
افغانستان دیار فغان 05 مه 2014

افغانستان دیار فغان

سعادت اين را نداشتم كه خاك افغانستان، كه به حق خاك اولياء و مجاهدان بوده و هست، نوازشگر قدم هايم باشد، اما به دلیل مجاورتم با مرز پرگهرش، كوه هايش، پيام صلابت و پايداري مردان غيور و شيرزنان بي باكش را بارها به من رسانده اند. دشت هاي پرگل و رودهاي جاري اش، بارها نوازشگر […]