سیسل Archives - انواروب
اسلام در جزیره سیسیل رسمی می شود 12 مه 2014

اسلام در جزیره سیسیل رسمی می شود

انوار وب: حاکم قلمرو جزیره سیسیل در ایتالیا « روزاریو کروشیتا» گفت دولت در نظر دارد در آینده بسیار نزدیک روابط خود با مسلمانان ساکن در منطقه را به وسیله رسمیت دادن به دین اسلام و مساوی اعلام نمودن پیروان آن با سایر ادیان، قانونی نماید .