صحابه از دیدگاه اهل سنت Archives - انواروب
تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (۱۰) 19 مارس 2017

تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (۱۰)

      صحابه رسول خدا نقش مهم و بسزايي در ابلاغ دين ايفا نمودند و تا كنون در این نوشتار به ۹ مورد از تلاش هاي صحابه در راستاي اعلاي دين و حفظ سنت رسول خدا اشاره نموديم. اينك به دهمين مورد پرداخته خواهد شد.      دهم: كم روايت كردن بخاطر ترس از […]