صفات نمونه Archives - انواروب
چگونه پدری نمونه باشیم؟ 25 نوامبر 2014

چگونه پدری نمونه باشیم؟

پدر یکی از عناصر اصلی بنیاد خانواده بلکه محور مرکزی این نظام را  تشکیل می‎دهد که وظایف مهم و سنگینی بر عهده دارد . در این بین می‎توان گفت که دیگر اعضای این نظام حول این محور و وابسته بدان در حرکت‎اند.