طرح ساماندهی مدارس اهل سنت Archives - انواروب
راهکارهای موسوی‌اردبیلی برای استقلال روحانیت، مساجد و … 05 مه 2014

راهکارهای موسوی‌اردبیلی برای استقلال روحانیت، مساجد و …

انوار وب: آیت‌الله موسوی‌اردبیلی گفت: اگر بخواهیم مسائل مربوط به امور دینی مردم جای اصلی خودش را پیدا کند باید این مسائل به مردم سپرده شود و دولت و دستگاه‌های حکومتی دخالت خود را از تبلیغات دینی و مساجد و دیگر مراکز دینی بردارند.