عدالت اسلامی Archives - انواروب
عدالت چیست و درکجا باید تامین شود؟ 28 آوریل 2014

عدالت چیست و درکجا باید تامین شود؟

مهمترین آرزوی که انسانها در راه دستیابی به آن تلاش می نمایند این است، که مردم به حقوق فردی و اجتماعی خود رسیده و در میان آنها عدالت نهادینه گردد. ما هیچ چیزی را بدتر از سلب حقوق و زورگوئی و سرکوبی مستضعفان توسط زورمندان و چیره شدن خود کامگان، بر سرنوشت مظلومان را نمی […]

آیه ای از سوره نساء بر روی تابلوی اصلی دانشکده حقوق هاروارد 08 فوریه 2014

آیه ای از سوره نساء بر روی تابلوی اصلی دانشکده حقوق هاروارد

انوار وب: دانشگاه هاروارد اقدام به نصب آیه ۱۳۵ سوره نساء بر روی دیوار اعلانات « بُرد اصلی » رو به روی درب مرکزی دانشکده حقوق کرد.بر اساس گزارش پایگاه الوطن؛ دیواری که این آیه قرآنی بر روی آن قرار داده شده است؛ دیواری است که برای بیان عباراتی با موضوع عدالت اختصاص داده شده […]