عدالت صحابه و اهل سنت Archives - انواروب
تلاش صحابه- رضي الله عنهم – در راستای خدمت به سنت( 4) 12 فوریه 2017

تلاش صحابه- رضي الله عنهم – در راستای خدمت به سنت( 4)

در ادامه مبحث با محوريت تلاش صحابه در زمینه خدمت به سنت و حفظ آن، به مورد چهارم پرداخته می شود.               چهارم: اختصاص برخی ابواب علمی به بعضی از صحابه (رضی الله عنهم) و تخصص در آنخداوند متعال بشر را به گونه‌ای خلق نموده که از لحاظ استعداد […]