فیسبوک مفید. Archives - انواروب
سخني با صاحبان حساب کاربری در فيس بوک وتويتر و تالارهاي گفتگو 06 جولای 2014

سخني با صاحبان حساب کاربری در فيس بوک وتويتر و تالارهاي گفتگو

در گذشته وقتي کسي از دنيا مي رفت، مردم در باره زندگي او چندان نمي دانستند!فقط مي گفتند فللاني وفات کرده، ولي زندگي اش چگونه بود؟ افکارش … نوشته هايش ..معمولا خويشاوندان اش او را ذکر خير مي کردند، و سخن در باره او پايان مي يافت.