قبرس Archives - انواروب
برگزاری نماز در یکی از مساجد قبرس پس از ۴۰ سال 29 سپتامبر 2014

برگزاری نماز در یکی از مساجد قبرس پس از ۴۰ سال

انوار وب: درهای مسجد بزرگ شهر پافوس قبرس، پس از ۴۰ سال تعطیلی به روی نمازگزاران مسلمان باز شد و از این پس مسلمانان می توانند در این مسجد نماز بگزارند.