قرآن و فیزیک Archives - انواروب
انجمن جهانی اعجاز قرآن، خواهان تدریس اعجاز قرآن در مواد درسی کشورهای اسلامی شد 22 مارس 2014

انجمن جهانی اعجاز قرآن، خواهان تدریس اعجاز قرآن در مواد درسی کشورهای اسلامی شد

انوار وب: دکتر عبدالله بن عبدالعزیز المصلح دبیر کل «انجمن جهانی اعجاز علمی قرآن کریم و سنت نبوی» از وزارت های آموزش و پرورش در کشورهای اسلامی خواست تا حقایق ثابت شده در مورد اعجاز علمی قرآن را ضمن مواد درسی مقاطع مختلف تحصیلی قرار دهند.