ماهواره و خانواده Archives - انواروب
ماهواره و شکل‌گیری شخصیت کودکان 13 آوریل 2014

ماهواره و شکل‌گیری شخصیت کودکان

کشته شدن دختری خرد سال به دست برادر ۸ ساله اش تحت تآثیر دیدن مسابقات کشتی کچ! همه را شکه می کند.   شنیدن خبر از دست رفتن کودک در بازی اعدام در شهرستان جوانرود! اثرات منفی تلوزیون، ماهواره و بازی های کامپیوتری بر روح و جسم کودکان (انزواطلبی، افت تحصیلی، بلوغ زودرس و دچار مدرک […]