ماه رمضان- خداحافظی با رمضان- بعد رمضان چه کنیم- اعمل ماه رمضان- عصمت الله پورمحمد تیموری- اهل سنت تایباد- Archives - انواروب
با رمضان خداحافظی نکن 03 مه 2023

با رمضان خداحافظی نکن

روزه نه به پایان رسیده و نه به پایان خواهد رسید. قرآن نه جایی رفته بوده و نه جایی خواهد رفت. قیام شب مثل گذشته برقرار است. صدقه همیشه بوده و خواهد بود. محبت و مهر تا جهان بوده و هست. قلب مهربان همیشه دوست داشتنی بوده و هست. گفتار نیک همیشه وقت لذت بخش […]