مذهب خیام Archives - انواروب
۲۳ اردیبهشت مصادف با وفات حکیم عمر خیام 14 سپتامبر 2014

۲۳ اردیبهشت مصادف با وفات حکیم عمر خیام

حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری در  ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور دیده به جهان گشود .