مزایای اینترنت Archives - انواروب
اینترنت و دغدغه اخلاق 23 فوریه 2014

اینترنت و دغدغه اخلاق

متن یادداشت حامد حاجی‌حیدری جامعه شناس و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان « اینترنت و دغدغه اخلاق» به شرح ذیل است:قضیه■ در مورد پدیده اینترنت، نگرانی‌های عمیقی نزد مصلحان اجتماعی وجود دارد. امواج جرایم اینترنتی، روابط در اینترنت که از قالب هر نوع ارتباطی که تا کنون می‌شناختیم خارج شده‌اند، انزوای فزاینده […]