مساجد دانمارک Archives - انواروب
قرآن برای اولین بار به زبان دانمارکی ترجمه شد 24 آوریل 2014

قرآن برای اولین بار به زبان دانمارکی ترجمه شد

انوار وب: با تلاش رییس جمعیت اسلامی دانمارک « احمد اونای» ، برای اولین بار ترجمه قرآن کریم به زبان دانمارکی تنظیم و منتشر شد.