مسلمانان آلمان Archives - انواروب
اکثریت مردم آلمان، اسلام را خطری برای خود نمی دانند 06 نوامبر 2014

اکثریت مردم آلمان، اسلام را خطری برای خود نمی دانند

انوار وب: بنا بر تحقیقی که اخیرا در آلمان صورت گرفته است، بیش از نیمی از مردم آلمان، دین اسلام را خطری برای خود و کشورشان نمی دانند.