مسلمانان انگلستان Archives - انواروب
جمع آوری 116 هزار امضا برای رسمیت دادن به تعطیلات اسلامی در انگلستان 24 مه 2014

جمع آوری 116 هزار امضا برای رسمیت دادن به تعطیلات اسلامی در انگلستان

انوار وب:  متن دعوت به همه پرسی تعیین اعیاد اسلامی و هندی به عنوان تعطیلات رسمی در انگلستان تاکنون توسط 116 هزار نفر امضا شده است.