مسلمانان و نهضت هند Archives - انواروب
آغاز دوباره خشونت علیه مسلمانان در هندوستان 11 مه 2014

آغاز دوباره خشونت علیه مسلمانان در هندوستان

انوار وب: گروهی از افراطی گرایان هندو، تعدادی از منازل و فروشگاه های مربوط به مسلمانان آسام را به آتش کشیدند .