منابع طبیعی در اسلام Archives - انواروب
درخت کاری و اهمیت آن در اسلام 06 مارس 2014

درخت کاری و اهمیت آن در اسلام

منابع طبیعی بر اساس آموزه‌های اسلامی، موجودات زنده به شمار می‌روند و از حق حیات و حقوق ویژه برخوردارند که باید محترم شمرده شود.غرس نهال به معنی سرمایه گذاری در طبیعت میباشد، چنان سرمایه گذاری ای که هیچ گاه زیان پذیر نیست یکی از زیباییهای دین مبین اسلام، کامل بودن آن است. به تعبیر دیگر، […]