نهضت العلما اندونزی Archives - انواروب
تکرار تشرف به حج تمتع در اندونزی ممنوع می شود 25 سپتامبر 2014

تکرار تشرف به حج تمتع در اندونزی ممنوع می شود

انوار وب: اندونزی برای کاهش مدت زمان انتظار مسلمانان این کشور برای انجام مناسک حج اعزام چند نوبته یک فرد را ممنوع می کند.