نوار وب: دانشجویان دانشگاه فلوریدا در آمریکا به دعوت دانشجویان مسلمان این دانشگاه، پنج‌شنبه این هفته را روزه می‌گیرند. Archives - انواروب
یک روز روزه‌ داری در دانشگاه فلوریدای آمریکا 08 اکتبر 2014

یک روز روزه‌ داری در دانشگاه فلوریدای آمریکا

انوار وب: دانشجویان دانشگاه فلوریدا در آمریکا به دعوت دانشجویان مسلمان این دانشگاه، پنج‌شنبه این هفته را روزه می‌گیرند.