نکسه Archives - انواروب
راهپیمایی بیت المقدس و مسجدالاقصی 09 ژوئن 2014

راهپیمایی بیت المقدس و مسجدالاقصی

انوار وب: در بیروت و در مقابل ساختمان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو تظاهرات برپا شد