باید مدنظر داشته باشیم همانگونه که خداوند متعال رزق و روزی را تقسیم نموده علم را نیز تقسیم کرده است. و هر یک بر حسب تلاش و کوشش علم حاصل می‌نماید. و هر فردی که مخلصانه و با جدیت کوشش کند، به خواسته‌اش خواهد رسید. و هر کس که اخلاص نداشته باشد و با سستی […]

باید مدنظر داشته باشیم همانگونه که خداوند متعال رزق و روزی را تقسیم نموده علم را نیز تقسیم کرده است. و هر یک بر حسب تلاش و کوشش علم حاصل می‌نماید. و هر فردی که مخلصانه و با جدیت کوشش کند، به خواسته‌اش خواهد رسید. و هر کس که اخلاص نداشته باشد و با سستی و تنبلی و غفلت گذر ایام کند، همانند کسی است که قصدا اسباب تباهی خودش را اختیار می‌کند.

از این‌رو بر طالب العلم لازم است کمه صفات و خصلت‌هایی که لازمه‌ی پیشرفت و ترقی است را در خود جمع کند. و باید بدانیم که انگیزه علم آموزی عمل بدان است و علم خودش بذاته مقصود نیست. و هر کس به دانسته‌هایش جامه عمل بپوشاند بر دانشش افزوده می‌گردد و هرکس که به علمش عمل نکند، بسان کسی است که درختی را کاشته اما ثمره‌ای از آن نچیده است.لذا بر طالب العلم لازمی‌است که مسیری را طی کند که او را از نابودی و تباهی حفاظت کند.

 

چنانکه شاعر می گوید:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها / إن السفينة لا تمشي على اليبس

قصد رسیدن به رستگاری را داری، اما مسیر آن را نمی‌پیمایی

کشتی بر خشکی حرکت نمی کند.

 

بمناسبت آغاز شدن سال نو تحصیلی نکاتی چند را برای طلاب عزیز یادآور می‌شوم:

نیت خود را خالصانه کنیم و بر سختی‌ها و مشقت‌ها صبر پیشه نماییم.

در آشکارا و نهان از خدا بترسیم چرا که خودش فرموده است: از خدا بترسید تا به شما علم بیاموزد.

چنان تلاش کنیم که از خوردنی و نوشیدنی یادمان نیاید چرا که زمانی بخشی از خودش را به و می‌دهد که تو تمام وجودش را در اختیارش واگذاری.

ادب استاد و مدرسه و ابزار آموزشی را رعایت کنیم و از آنها به نحو احسن استفاده نماییم.

سعی نکنیم تا داده‌های خداوندی از قبیل استعداد، فهم، جوانی، سلامتی و مال را بیهوده صرف کنیم چرا که خداوند ما را از اسراف و زیاده روی باز داشته است. آنجا که فرموده است: خداوند اسراف کارارن را دوست ندارد.

آخرین پیام من با طلاب کوشش و جدیت و آخرین حرف من با اساتید صبر و استقامت است.

منبع: شبکه المدارس الاسلامیه

بقلم : أبو محمد نصيرالله المنصور