دسته: اهل سنت ایران

آشنایی با تایباد، شهر وحدت

مشخصات جغرافياييشهرتايباد، مركز شهرستان تايباد، ‌با پهنه‌ای حدود 970 هكتار، در خاور استان خراسان رضوي، در مسير راه مشهد – اسلام قلعه واقع شده و از نظر جغرافيايی در 33…