اذان در روسیه Archives - انواروب
برگزاری مسابقات اذان در روسیه برای تمام سنین 24 سپتامبر 2014

برگزاری مسابقات اذان در روسیه برای تمام سنین

انوار وب: در تاریخ 22 سپتامبر مسابقه اذان ویژه تمام سنین در روسیه برگزار شد