ارزش کار در اسلام- کار در اسلام-عبدالخالق احسان- روزی حلال- Archives - انواروب
کسب روزی حلال عبادت است! 05 فوریه 2023

کسب روزی حلال عبادت است!

بر اساس رهنمودهای اسلامی، باید بین خواسته‌های دین و دنیا توازن ایجاد نماییم، و به بهانه‌ی دینداری دنیا را کامل رها نکنیم و برای کسب روزی حلال تلاش نماییم. نصوص قرآنی و حدیثی و عملکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران گرامی‌شان و بزرگان و دانشمندان اسلامی در طول تاریخ گواه این حقیقت […]