ازادی ادیان در انگلیس Archives - انواروب
حضور پر رنگ مسلمانان انگلستان در صحنه سیاسی کشور 09 فوریه 2014

حضور پر رنگ مسلمانان انگلستان در صحنه سیاسی کشور

انواروب: مسلمانان انگلستان در مقایسه با دیگر مسلمانان کشورهای اروپایی دارای مشارکت های سیاسی بیشتری هستند.بر اساس گزارش پایگاه الریاض؛ مسلمانان انگلستان نسبت به سایر مسلمانان اروپایی در انتخابات پارلمانی و شهرداری حضور فعال دارند؛ به طوری که گاه در گروه انتخاب کنندگان و گاه در ردیف کاندیداها قرار می گیرند.