اسلام در تاتارستان Archives - انواروب
جشن سالگرد مسلمان شدن مردم جمهوري تاتارستان روسيه برگزار شد 24 مه 2014

جشن سالگرد مسلمان شدن مردم جمهوري تاتارستان روسيه برگزار شد

مسلمانان جمهوري تاتارستان روسيه پذيرش رسمي اسلام در استان باستاني “بلغارستان ولگا” در سال 922 ميلادي را جشن گرفتند.