اصحاب محمد Archives - انواروب
تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (10) 19 مارس 2017

تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (10)

      صحابه رسول خدا نقش مهم و بسزايي در ابلاغ دين ايفا نمودند و تا كنون در این نوشتار به 9 مورد از تلاش هاي صحابه در راستاي اعلاي دين و حفظ سنت رسول خدا اشاره نموديم. اينك به دهمين مورد پرداخته خواهد شد.      دهم: كم روايت كردن بخاطر ترس از […]