اعتیاد، معضلا اجتماعی Archives - انواروب
نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان 07 آوریل 2015

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان

خانواده اولین واحد اجتماعی و نخستین کانونی است که فرد در آن قرار می‌گیرد. خانواده اولین و بهترین بستر برای پرورش و هویت‌بخشی به نسل آینده است.