افراطیون مسیحی Archives - انواروب
جنایت های مسیحیان آفریقای مرکزی علیه مسلمانان 15 فوریه 2014

جنایت های مسیحیان آفریقای مرکزی علیه مسلمانان

انوار وب: به گزارش منابع آگاه نیروهای شبه نظامی مسیحی در آفریقای مرکزی با حمایت نیروهای حافظ صلح! به صورت گسترده ای مسلمانان و اماکن مذهبی را مورد هدف قرار داده اند. به گزارش منابع آگاه نیروهای شبه نظامی مسیحی در آفریقای مرکزی با حمایت نیروهای حافظ صلح! به صورت گسترده ای مسلمانان و اماکن مذهبی […]