افزایش جمعیت مسلمانان Archives - انواروب
اسلام تا ۲۰۳۰ جهانی خواهد شد 10 مارس 2014

اسلام تا ۲۰۳۰ جهانی خواهد شد

انوار وب: تازه ترین نظرسنجی موسسه تحقیقاتی «پیو»نشان می دهد که اسلام در اروپا سالیانه حدود ۲.۹ درصد افزایش پیدا می کند و این سریع تر از افزایش جمعیت کل جهان است که ۲.۳ درصد در سال برآورد شده است.بر این اساس انتظار می رود که جمعیت مسلمان جهان تا 20 سال آینده حدود 35 […]