اقتصاد در پرتو قرآن و سنت Archives - انواروب
شکوفایی اقتصاد اسلامی در آفریقای شمالی 01 مارس 2014

شکوفایی اقتصاد اسلامی در آفریقای شمالی

انوار وب: استاندارد اند پورز از شکوفایی اقتصاد اسلامی در کشورهای آفریقای شمالی خبر داد.موسسه اعتبار سنجی استاندار اند پورز از شکوفایی اقتصاد اسلامی در کشورهای آفریقای شمالی خبر داد.براساس نتایج تحقیق اخیر این موسسه بین المللی بعد از گذشت سالهای بی رونق اقتصادی کشورهای آفریقای شمالی از جمله مصر، تونس،مراکش آماده اند تا اقتصاد […]