اقلیت ها در قانون اساسی Archives - انواروب
امنيت ملي و حقوق اقوام و مذاهب 05 مه 2014

امنيت ملي و حقوق اقوام و مذاهب

قوميت و مذهب، دو متغير اساسي در شناخت و تحليل يک جامعه است. هيچ کسي بدون درک صحيح اين دو عنصر و تعيين استراتژي خود براساس آنها، قادر به حکومت کردن (به معناي واقعي آن و براساس عدالت) برجامعه نيست. پيچيدگي و درهم تنيدگي قوميت و مذهب به اندازه اي است که بدون شناخت عيني […]

مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها:  از آزادي و دوستي مردم نبايد بترسيم 04 مه 2014

مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها: از آزادي و دوستي مردم نبايد بترسيم

انوار وب: مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها گفت: هرچه مردم را آزادتر بگذاريم، به هم نزديک‌تر مي‌شوند، دوستي‌ها بيشتر مي‌شود، اتحاد بيشتر مي‌شود، از آزادي مردم و از دوستي مردم نبايد بترسيم، از مطرح کردن مفاخر مردمي نبايد ترسيد، هرچه احساس علاقه و عشق کنند، براي وحدت ملي بهتر است.