الگو پذیری در اسلام Archives - انواروب
الگو پذیری چیست و چگونه الگو پذیر باشیم؟ 15 سپتامبر 2014

الگو پذیری چیست و چگونه الگو پذیر باشیم؟

بارها شده که ما آرزو کردیم تا مانند فلان شخص باشیم! چون فلان دانش‌مند، فلان با اخلاق، فلان پهلوان، فلان عالم یا فقیه، فلان ثروت‌مند یا هر انسان مشهوری که برای مردم به گونه‌یی الگو یا نمونه قرار گرفته است؛ اما هیچوقت چنان نشده‌ایم. چرا؟