امنیت در ایران Archives - انواروب
وزير اطلاعات: در زندگي خصوصي مردم نبايد وارد شد 30 آوریل 2014

وزير اطلاعات: در زندگي خصوصي مردم نبايد وارد شد

انوار وب: وزير اطلاعات با اشاره به اينکه زيربناي رشد اقتصادي در کشور، توليد امنيت است.