انواروب: به گفته پلیس فرانسه نزدیک به 130 نفر به دعوت انجمن های مدافع حقوق پناهندگی و احزاب چپگرای فرانسه در میدانی در شهر کمپیر شمال این کشور تظاهرات کردند تا از ساخت مسجدی در این شهر حمایت کنند. Archives - انواروب
تظاهرات موافقان و مخالفان احداث یک مسجد در شمال فرانسه 04 نوامبر 2014

تظاهرات موافقان و مخالفان احداث یک مسجد در شمال فرانسه

انواروب: به گفته پلیس فرانسه نزدیک به 130 نفر به دعوت انجمن های مدافع حقوق پناهندگی و احزاب چپگرای فرانسه در میدانی در شهر کمپیر شمال این کشور تظاهرات کردند تا از ساخت مسجدی در این شهر حمایت کنند.