انوار وب:اتحادیه زنان مسلمان در روسیه از وزارت آموزش و پرورش این کشور درخواست کرد تا اقدام به لغو قانون منع حجاب در مدارس جمهوری تاتارستان کند Archives - انواروب
اتحادیه زنان مسلمان روسیه: ممنوعیت حجاب در مدارس تاتارستان باید برداشته شود 08 ژوئن 2014

اتحادیه زنان مسلمان روسیه: ممنوعیت حجاب در مدارس تاتارستان باید برداشته شود

انوار وب:اتحادیه زنان مسلمان در روسیه از وزارت آموزش و پرورش این کشور درخواست کرد تا اقدام به لغو قانون منع حجاب در مدارس جمهوری تاتارستان کند