انوار وب:به دلیل ترورهای مکرر گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه، رهبر مسلمانان این کشور از مسلمانان خواست تا مراسمی در روز ملی دعا برگزار نمایند Archives - انواروب
برگزاری روز ملی دعا در نیجریه 26 مه 2014

برگزاری روز ملی دعا در نیجریه

انوار وب:به دلیل ترورهای مکرر گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه، رهبر مسلمانان این کشور از مسلمانان خواست تا مراسمی در روز ملی دعا برگزار نمایند.