انوار وب: استرالیا در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم بر اساس لایحه جدیدی موسوم به «مبارزان خارجی»، تدریس بخش‌هایی از قرآن کریم و نیز کتاب عهد عتیق را به جرم «دفاع از تروریسم» ممنوع اعلام کرد! Archives - انواروب
ممنوعیت تدریس بخش‌هایی از قرآن در استرالیا! 11 اکتبر 2014

ممنوعیت تدریس بخش‌هایی از قرآن در استرالیا!

انوار وب: استرالیا در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم بر اساس لایحه جدیدی موسوم به «مبارزان خارجی»، تدریس بخش‌هایی از قرآن کریم و نیز کتاب عهد عتیق را به جرم «دفاع از تروریسم» ممنوع اعلام کرد!