انوار وب: در جریان حادثه آتش‌سوزی که جمعه شب، ۲۱ شهریورماه در مسجد محله سلطانه واقع در شهر تبوک عربستان اتفاق افتاد، تمام نسخه‌های قرآن کریم موجود در این مسجد از حریق در امان ماندند. Archives - انواروب
سالم‌ماندن نسخه‌های قرآن در حادثه آتش‌سوزی مسجد تبوک 14 سپتامبر 2014

سالم‌ماندن نسخه‌های قرآن در حادثه آتش‌سوزی مسجد تبوک

انوار وب: در جریان حادثه آتش‌سوزی که جمعه شب، ۲۱ شهریورماه در مسجد محله سلطانه واقع در شهر تبوک عربستان اتفاق افتاد، تمام نسخه‌های قرآن کریم موجود در این مسجد از حریق در امان ماندند.